Vyhlášení zkoušek pro rozhodčí požárního sportu 2024

Dle Směrnice hasičských soutěží část 2 příloha č. 5 a pravidel požárního sportu vydaných pokynem GŘ HZS ČR
č. 10/2018 vyhlašuje SH ČMS – OSH Zlín, vzdělávací seminář a zkoušky pro rozhodčí požárního sportu.

Zkoušky budou provedeny dle Pravidel požárního sportu, Směrnic hasičských soutěží pro muže a ženy. Zkoušky jsou určeny pro obnovu kvalifikace i nové zájemce. Výstupem je průkaz rozhodčího požárního sportu na pět let nebo jeho prodloužení o pět let.
Součástí zkoušek bude pravidelné roční proškolení stávajících rozhodčích a nominace na okrsková kola PS. Datum konání: 2.3.2024 od 9:00 hod. v KD Březová. Všichni účastníci si předem prostudují Pravidla požárního sportu a Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy.

Zájemci vyplní závaznou přihlášku do: 27.2.2024


Pravidla a testové otázky na adrese: http://www.hzscr.cz/clanek/pravidla-pozarniho-sportu.aspx